06 nov 2019Hofland Flowering Plants

Beste kwaliteit voor onze planten met de MPS-certificaten

Het produceren van de beste kwaliteit planten met liefde en respect voor de natuur. Dat is waar Hofland Flowering Plants voor staat. De mate waarin wij duurzaam werken zie je ook terug in onze behaalde MPS-certificaten. Dat zijn er inmiddels vier, namelijk;

  • MPS A: registratie van het gebruik van de (toegestane) gewasbeschermingsmiddelen in de portal van MPS
  • MPS GAP: vastlegging van diverse processen rondom de bedrijfsvoering, veiligheid en hygiëne
  • MPS SQ: vastlegging van diverse processen rondom arbeidsomstandigheden
  • MPS Product Proof: monstername waaruit blijkt dat de geregistreerde middelen in MPS A ook daadwerkelijk terug te vinden zijn in de plant

Voor de continuering van deze certificaten wordt jaarlijks een audit uitgevoerd door MPS. Dit neemt ongeveer twee dagen in beslag. De audit voor 2019 is reeds uitgevoerd.